Hytteregler

 1. Lyngbråten eies av avholdsorganisasjonene IOGT, Juvente og Juba. Alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt på Lyngbråten og dets område. Dersom regelen blir brutt vil det bli krevet inn dobbel leie, og leietaker risikerer øyeblikkelig utkastelse, og kan få ordre om å komme tilbake neste dag for å vaske seg ut.
 2. Røyking er ikke tillatt innendørs. Alle sneiper skal plukkes opp.
 3. Hærverk medfører erstatningsansvar og eventuell utelukkelse fra besøk på Lyngbråten.
 4. Selv om hytta ligger i skogen, har vi naboer. Derfor skal det være nattestille utenfor hytta fra 23.00 til 7.00. Hold vinduer og dører lukket så lenge det er aktivitet i hytta på kvelden og natta.
 5. Trafikk til og fra hytta skal foregå langs vei og sti. Det er ikke lov å kjøre bil i skiløypa. Ikke gå over naboers eiendom, og begrens støy på kveld/natt.
 6. Ta godt vare på våre uteområder, felling av trær og kutting av bar uten godkjennelse regnes som hærverk.
 7. Ved fyring av bål, skal dette skje i egnet bålkurv, eller i grill. Det skal ikke lages bål på bakken.
 8. Hytta skal ryddes og vaskes før den forlates. Kald aske kan kastes i skråning til høyre for vedboden. Kjøleskapene skal tømmes, oppvaskmaskin tømmes for vann og rengjøres. Spør oss gjerne før dere setter igjen tørrmat.
 9. Det skal ikke settes igjen søppel, verken på hytta, utenfor søppelbøtter eller langs veien til Lian. Restavfall komprimeres og legges i våre merkede søppelbøtter. Glass, metall, bokser og flasker tas med til egnet gjenvinning. Papp kan brennes, eller gjenvinnes. Ta med søppel som ikke får plass i søppelbøttene. Eventuelle gebyrer for ekstrasøppel fra renovasjonsselskapet vil bli videresendt til de som satte igjen avfallet.
 10. Madrassene skal ikke fjernes fra sengene og de skal alltid ha laken på. Ta med eget laken i tillegg til sovepose/dyne.
 11. Ved avreise skal ovner på bad og kjøkken skal stå på min 10 grader, og dørene må lukkes. Alle andre ovner skrues av.
 12. Sjekk at dører er låst, og vinduer lukket når dere forlater hytta.
 13. Rapporter eventuelle mangler og skader når du leverer nøkkelen.
 14. Brudd på regler og manglende vask/rydding vil medføre gebyr og mulig utelukkelse fra framtidig leie.

Vi håper dere får et trivelig opphold, og at det blir like trivelig til de som kommer etter dere. Velkommen tilbake!